Teledyne Tekmar w ofercie Perlan Technologies. Zapraszamy.

Teledyne Tekmar przoduje w branży TOC dzięki  zaangażowaniu w odpowiadanie na potrzeby i problemy naszych klientów, a także dostarczanie opłacalnych i korzystnych produktów oraz usług. Teledyne Tekmar, projektując nowoczesne interfejsy dla użytkownika,  bierze pod uwagę informacje uzyskiwane od klientów, które wskazują na problemy w zakresie analizy trudnych próbek. Dawniej próbki takie musiałaby zostać wysoko rozcieńczone lub przefiltrowane, jednak dzięki szerokiemu zakresowi detekcji i niezawodności analizatora Lotix, rozcieńczanie i filtrowanie nie są już konieczne w próbkach poniżej 20 000 ppmC oraz w przypadku cząsteczek o średnicy mniejszej niż 0,8 mm.

Oferta kluczowych produktów Teledyne Tekmar to m.in. aparat Fusion – system, wykorzystujący promieniowanie UV i nadsiarczan sodu –jest idealnym rozwiązaniem do analizy próbek o niskiej zawartości węgla takich jak woda pitna i woda do mycia (CIP). Aparaty Torch i Lotix to niezawodne systemy TOC pracujące w technice spaleniowej, przeznaczone do analizowania trudnych matryc TOC takich jak woda morska, próbki zanieczyszczone i woda ściekowa.  Oferta zawiera także rozwiązania do oznaczania próbek stałych TOC i całkowitego azotu.

Wróć